SL.NO
FormNo
NAME COURSE
PERCENTILE
SL.NO
FormNo
NAME COURSE
PERCENTILE
1
120097
DEBRAJ KARMAKAR ASPIRE 2022
99.8963378
42
120173
YUVRAJ TIWARY ASPIRE 2022
96.2942053
2
120239
ADITYA RAJ ASPIRE 2022
99.8623925
43
270038
HARSHIL AGARWAL ASPIRE 2022
96.2031835
3
120103
PIYUSH RAJ ASPIRE 2022
99.7827908
44
120041
ABHINAV MISHRA ASPIRE 2022
96.0127965
4
312101
SAYAN DUTTA ASPIRE 2022
99.6916784
45
120157
ANISHA GUPTA ASPIRE 2022
95.9499609
5
120256
AKASH SINGH ASPIRE 2022
99.6516664
46
120240
ADITYA MAHARANA ASPIRE 2022
95.9204167
6
120230
ADITYA ARYA ASPIRE 2022
99.6374510
47
120617
RAJ LUCKY ASPIRE 2022
95.9200408
7
120610
KISLAY UDBHAV VERMA ASPIRE 2022
99.6095036
48
270014
ABHISHEK AGRAHARI ASPIRE 2022
95.8247034
8
120362
NAFISA PARVIN ASPIRE 2022
99.5506871
49
120282
ABHISHEK ANAND ASPIRE 2022
95.8114856
9
120502
AYUSH KUMAR ASPIRE 2022
99.5112794
50
120105
ANKIT KUMAR ASPIRE DUAL  2022
95.5329838
10
120023
TEJAS PANDEY ASPIRE DUAL  2022
99.4554703
51
120162
ROHAN KUMAR ASPIRE 2022
95.3218850
11
120178
SYED MEHRAN AHMED ASPIRE 2022
99.4112452
52
270018
PREM KATYAIN ASPIRE 2022
95.3074282
12
120309
ASHISH KUMAR SINGH ASPIRE 2022
99.3945069
53
120601
PRADHYOT PRAKHAR ASPIRE 2022
95.2845224
13
120257
AVICHAL TRIVEDI ASPIRE 2022
99.3592329
54
120356
DEEPT RATNA ASPIRE 2022
95.1691347
14
120276
YASH RAJ ASPIRE 2022
99.2739233
55
120625
ADITYA SINHA ASPIRE 2022
94.7564139
15
120554
ABHINAV GUDIPATY ASPIRE 2022
98.9388110
56
120606
ASHUTOSH KUMAR ASPIRE 2022
94.3308406
16
120381
PIYUSH SINGH ASPIRE 2022
98.8108614
57
120252
NIVEDITA PAL ASPIRE 2022
94.2859799
17
120004
ONKAR JHA ASPIRE DUAL  2022
98.7155850
58
120045
AYUSH RANJAN ASPIRE DUAL  2022
93.7341673
18
120266
RAJPRIYA RANI ASPIRE 2022
98.6831430
59
120062
SHASHWAT JHA ASPIRE 2022
93.6313024
19
120052
PRANAV MANGAL PANDEY ASPIRE DUAL  2022
98.5395993
60
120357
ADITI SHARMA ASPIRE 2022
93.5739109
20
120286
SWAYAM SRIVASTAVA ASPIRE 2022
98.4693878
61
120061
ANOUSHKA SINGH ASPIRE DUAL  2022
93.5736383
21
120583
ADITYA KUMAR ASPIRE 2022
98.3298048
62
120026
RIDDHI BANDYOPADHYAY ASPIRE DUAL  2022
93.1504712
22
120513
KUNAL KATHURIA ASPIRE DUAL  2022
98.2944204
63
120525
SACHIN KUMAR GUPTA ASPIRE 2022
92.9638433
23
210020
ANUJ KUMAR ASPIRE 2022
98.1441546
64
120021
ARYAN CHOUDHARY ASPIRE 2022
92.9491790
24
120574
AMAN KUMAR GUPTA ASPIRE 2022
97.9124316
65
120101
ABHINAV TIWARY ASPIRE 2022
92.9361582
25
120064
SIDDHARTH RAJ ASPIRE DUAL  2022
97.8931364
66
120540
AYUSH JHA ASPIRE 2022
92.8292759
26
120312
KUMAR MAYANK ASPIRE 2022
97.7134792
67
120438
YASH PANDEY ASPIRE 2022
92.7954163
27
120070
SOURYA DEY ASPIRE DUAL  2022
97.6451658
68
210016
FAIZAN AHMED ASPIRE 2022
92.7571707
28
120182
ASMI NANDY ASPIRE 2022
97.5483770
69
120376
MAYANK KRISHNA ASPIRE 2022
92.6285633
29
120028
KUNAL AGARWAL ASPIRE DUAL  2022
97.4859551
70
120284
JYOTIRADITYA TIWARY ASPIRE 2022
92.3797042
30
120066
SHASHANK SHEKHAR ASPIRE DUAL  2022
97.4502605
71
120504
VEDIKA MURARKA ASPIRE DUAL  2022
92.3564889
31
120046
STUTI BANERJEE ASPIRE DUAL  2022
97.4000502
72
120229
ARK MANI ASPIRE 2022
92.2629135
32
120609
KRISHNENDU BASAK ASPIRE 2022
97.3771307
73
120311
BALBHADRA TUBID ASPIRE 2022
92.2253338
33
120181
ABHINAV NISHITH ASPIRE 2022
97.2554070
74
120114
ARYA GUPTA ASPIRE DUAL  2022
91.8326818
34
120152
DEBSPANDAN CHAKRABORTY ASPIRE DUAL  2022
96.9787765
75
120112
NIKHIL KUMAR SINGH ASPIRE 2022
91.4745400
35
120104
AKASH DEEP ASPIRE 2022
96.9748321
76
120345
ASHISH KUMAR ASPIRE 2022
91.4176968
36
120503
TANAY SUDARSHAN ASPIRE 2022
96.9513056
77
120007
PRANAV PRATYUSH ASPIRE DUAL  2022
91.2020701
37
120160
ADARSH KUMAR SINGH ASPIRE 2022
96.8399592
78
120034
RISHIKA NIGAM ASPIRE 2022
90.9707920
38
120057
RISHAV KAMAL ASPIRE DUAL  2022
96.8048405
79
120548
MEDHA KUMARI ASPIRE 2022
90.7537453
39
120036
RAGHAV TRIVEDI ASPIRE DUAL  2022
96.7905511
80
270024
SNEHA MISHRA ASPIRE 2022
90.5571161
40
120223
MEHUL SRIVASTAVA ASPIRE 2022
96.7778495
81
120096
RADHIKA SHARDA ASPIRE 2022
90.0065531
41
120343
SHOBHIT AGARWAL ASPIRE 2022
96.4821440